O Nama

IDEA je stručno udruženje čiji je cilj unapredjenje nastave matematike, informatike i prirodnih nauka, kao i povećanje nivoa matematičke i informatičke pismenosti u Srbiji.

IDEA okuplja uglavnom mlade obrazovane ljude koji žele da rade na približavanju naše zemlje Evropskoj uniji. IDEA, a i njeni članovi i saradnici pojedinačno, uključeni su u veliki broj projekata koji vode tom cilju.

IDEA izrađuje i najsloženiji specijalizovani matematički softver (u bankarstvu, investiranju, teoriji odlučivanja, vojnoj nauci, biotehnologijama …)